Όραμα συνδυασμού ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ

Σηματοδοτούμε το ΟΛΟΝ

Η παράταξή μας αντιπροσωπεύει την Ήπειρο ΟΛΩΝ αλλά και το ΟΛΟΝ Ήπειρος. Σκοπός μας είναι μία Περιφέρεια όλων των πολιτών της, όπου κι αν μένουν, ότι κι αν κάνουν, όποια κι αν είναι η πολιτική, κοινωνική και οικονομική τους θέση.

Σηματοδοτούμε το ΟΛΟΝ, που περικλείει το έδαφος, τις ιδέες, τα συναισθήματα, τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθιμα, τους ξενιτεμένους μας, τις ελπίδες και τα όνειρά μας και τόσα άλλα χαρακτηριστικά που διαπλάθουν κι αποτελούν την ταυτότητα του ΗΠΕΙΡΩΤΗ. Μια ταυτότητα για την οποία όλοι θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Μια ταυτότητα την οποία η παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ θα αγωνιστεί για να την κάνει φημισμένη σε όλο τον κόσμο.

Όλοι οι Ηπειρώτες και όλες οι Ηπειρώτισσες είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτό το νέο όραμα που πρεσβεύει η ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ.  Από τους νέους μας, που με φιλοδοξίες και όνειρα ξεκινάνε την ζωή τους και επιθυμούν να μένουν και να εργάζονται στον τόπο που μεγαλώνουν. Από τις γυναίκες, οι οποίες καλούνται σήμερα να αντεπεξέλθουν σε πολλαπλούς ρόλους, κοινωνικά και επαγγελματικά, και που θα πρέπει πάνω από όλα να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις και οι κόποι τους να ανταμείβονται.

Από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, η οποία κουβαλάει στους ώμους της όλη την κληρονομιά και την ιστορία αυτού του τόπου και καλείται να την μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες γενιές. Από τους ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ που βρίσκονται ανά τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, κουβαλώντας μαζί τους την ταυτότητα του ΗΠΕΙΡΩΤΗ.

Η παράταξη ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ σηματοδοτεί την ολότητα, την ισότητα και την συνεργασία Όλων και είναι αυτές οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζει τον αγώνα της για το Νέο Αύριο της Ηπείρου. 

Προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον»

Παιδεία – Αθλητισμός – Πολιτισμός

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Παιδεία

Η παιδεία και οι επιμέρους τομείς της σε επίπεδο Περιφέρειας (επανακατάρτιση-διά βίου μάθηση, πρέπει να αποκτήσουν αναβαθμισμένο, επιτελικό χαρακτήρα σε επίπεδο διοίκησης Περιφέρειας για την Ήπειρο, ακριβώς γιατί είναι μία περιοχή που λόγω και της υφιστάμενης κρίσης μαστίζεται από πολύ υψηλή ανεργία, και η τόνωση της απασχόλησης πρέπει να είναι πρωταρχική μέριμνα της νέας διοίκησης. Στοχεύουμε στην ενίσχυση των προγραμμάτων, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης, στην ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της διά βίου μάθησης, με την εισαγωγή στο διδακτικό πρόγραμμα, ειδικοτήτων και επαγγελματικών κλάδων που απηχούν τις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας (ενίσχυση νέας αγροτικής επιχειρηματικότητας, εισαγωγή προγραμμάτων που συνδέονται με τομείς της νέας τεχνολογίας, της πληροφορικής, του ηλεκτρονικού-διαδικτυακού εμπορίου και επιχειρείν). Ενεργή έρευνα της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας, ιεράρχηση και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών κάθε νομού ξεχωριστά και της Περιφέρειας στο σύνολό της, με τις ειδικότητες που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας (ΙΕΚ) και γενικότερα, σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της Περιφέρειας Ηπείρου. Σύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των αποφοίτων και των ερευνητικών τμημάτων του με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και την παραγωγική δραστηριότητα, κυρίως τις καινοτόμες και πρότυπες (start-up) επιχειρηματικές δράσεις.   

Πολιτισμός

Το Τμήμα Πολιτισμού είναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας, την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, (ενεργά και με επιτροπές από ανθρώπους που έχουν γνώση του χώρου των τεχνών και των γραμμάτων, ώστε να εκπονούνται, σε συνεργασία και με τους τοπικούς δήμους των νομών της Περιφέρειας Ηπείρου, πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολιτισμικό περιεχόμενο και παιδευτική υπεραξία, και όχι εκδηλώσεις βιτρίνας ή δημοσίων σχέσεων). Αυστηρή εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς. Επίσης, η οργάνωση, από κοινού με κατά τόπους φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, καθώς και για τη σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους. Πόσω μάλλον με τους Ηπειρώτες αποδήμους που αποτελούν σημαντική δύναμη για τον γενέθλιο τόπο τους, αφού είναι εγκατεστημένοι σε όλες σχεδόν τις περιοχές της υφηλίου.

Αθλητισμός

Ανάλογη και αντίστοιχη θα πρέπει να είναι η πολιτική της Περιφέρειας και στον τομέα της προώθησης του μαζικού, ερασιτεχνικού αθλητισμού, με την κατάρτιση και προώθηση προγραμμάτων μαζικής, λαϊκής άθλησης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους αθλούμενους, ει δυνατόν και δωρεάν με τη συνεργασία με φορείς αθλητισμού από τον ιδιωτικό τομέα, για την εξασφάλιση, πάντα με διαφανείς διαδικασίες, χορηγιών προς στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών.

Κοινωνική Μέριμνα

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για την Κοινωνική Μέριμνα.

Ενάντια στην κρίση

Στους χρόνους της οικονομικής κρίσης που μαστίζουν τη μέση ελληνική οικογένεια (1 στους 3 Έλληνες διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ήτοι εισόδημα μικρότερο του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος, που στην Ελλάδα ορίζεται για το 2018 στις 4.560 ευρώ ανά άτομο και στις 9.576 ευρώ για οικογένειες με δύο ενήλικες και δύο παιδιά, κάτω των 14 ετών. Στην Ήπειρο το μέσο εισόδημα ανέρχεται για το 2018 σε 11.800, περίπου).

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Σε ένα τόσο ζοφερό τοπίο, σε μία Περιφέρεια που διατηρεί τη δυσάρεστη, αρνητική «πρωτιά» της φτώχειας, της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και της ανέχειας, ο ρόλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, είναι ακόμη πιο κρίσιμος και νευραλγικός, για την εξασφάλιση στοιχειώδων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ως ένα «δίχτυ» στοιχειώδους κοινωικής στήριξης και προστασίας των ευρισκομένων σε θέση αδυναμίας και σε κατάσταση ανέχειας ή οικονομικής δυσχέρειας, συμπολιτών μας στην Ήπειρο. Προτείνουμε, αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία ασκεί ιδίως αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, να διεκδικήσει επιπλέον κονδύλια, τόσο κοινοτικά, όσο και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Ενίσχυση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

Ο συνδυασμός μας θα κινηθεί στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του προσφάτως συσταθέντος, (από το 2013) Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ηπείρου που έχει ως έδρα την πρωτεύουσα της Περιφέρειας, τα Γιάννενα και περιλαμβάνει φορείς κοινωνικής μέριμνας και προστασίας όπως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Μονάδες Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Πωγωνιανής, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», Μονάδα ΑΜΕΑ Ηγουμενίτσας και Μονάδα ΑΜΕΑ Φιλιατών, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ».

Ενέργεια

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για την Ενέργεια.

Ενεργειακή αυτονομία

Ο τομέας της ενέργειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την Ήπειρο. Μία Περιφέρεια με τόσο μεγάλο απόθεμα φυσικών ενεργειακών πόρων (άνεμος, νερά, ήλιος) θα έπρεπε να είναι απολύτως αυτάρκης και αυτόνομη ενεργειακά.

Αιολικά και Ηλιακά πάρκα

Αρχή της παράταξής μας είναι πως έχουν προτεραιότητα, προς άμεση αξιοποίηση, βάσει μελετών οικονομοτεχνικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών  να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν, ώστε να τροφοδοτήσουν ενεργειακά την Περιφέρεια και τις σχετικές ανάγκες της, αιολικά και ηλιακά πάρκα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής ή κάθε νομού (αιολικά πάρκα στο Ζαγόρι, στην Κόνιτσα, στο Πωγώνι, όπου έχει δρομολογηθεί η εγκατάσταση, χωροθέτηση και λειτουργία του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου της Ελλάδας (!), ηλιακά πάρκα σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία).

Αξιοποίηση Ενεργειακής Βιομάζας

Ένας άλλος τομέας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι η αξιοποίηση της ενεργειακής βιομάζας, με την αξιοποίηση της παραγωγής οργανικής ύλης από την κτηνοτροφία. Το ενεργειακό προφίλ της Ηπείρου είναι απαράδεκτα χαμηλό, και το ενεγειακό της στίγμα μηδαμινό. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει άρδην, το συντομότερο δυνατόν, με την μέγιστη εφιοτκή αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Σεβασμός στο Φυσικό Περιβάλλον

Ως προς το επίμαχο και επίκαιρο ζήτημα της αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά προτάσσουμε ως φιλικές προς το περιβάλλον και με πολύ χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, τις ανανεώσιμες μορφές-πηγές ενέργειας. Θέση αρχής είναι να προηγηθούν οι απαραίτητες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχέσης οικονομικού οφέλους-αποδοτικότητας της εξόρυξης πετρελαίου, ώστε να αδειοδοτηθούν οι εν λόγω εξορύξεις, όπου διασφαλίζεται με επιστημονικό τρόπο ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφαλισμένη προστασία του, όπως και η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών όπου θα αδειοδοτηθεί η διενέργεια διερευνητικών γεωτρήσεων. Πάντως, εν κατακλείδι, θέση της παράταξης «Ήπειρος Όλον» είναι πως η ενεργειακή αναβάθμιση της Περιφέρειας Ηπείρου, δεν μπορεί να περνά, κατά κύριο λόγο, μέσα από μεθόδους του περασμένου ή και προπερασμένου αιώνα (εξόρυξη και χρήση μορφών υδρογονανθράκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μας). 

Τουρισμός

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για τον Τουρισμό.

Ανάδειξη αξιοθεάτων κάθε νομού ξεχωριστά

Το τουριστικό προϊόν μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα πολύ δυνατό «ατού» στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης για την Ήπειρο στο σύνολό της, αφού μεταξύ των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων συμπεριλαμβάνονται, αναμφίβολα οι φυσικές της ομορφιές και τα πάμπολλα τουριστικά αξιοθέατα, ποικίλλης γεωμορφολογικής σύνθεσης. Ο επιτελικός ρόλος που επιβάλλεται να ασκήσει η Περιφέρεια Ηπείρου στην τουριστική προβολή και προώθηση της Ηπείρου τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά, δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, απαραίτητες εξάλλου, για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να εξειδικευθεί, προσανατολισμένη στην ανάδειξη των αξιοθεάτων κάθε νομού ξεχωριστά, εν είδει συγκριτικών πλεονεκτημάτων

Διασύνδεση κεντρικών οδικών αξόνων με συμπληρωματικούς οδικούς άξονες

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της διασύνδεσης των κεντρικών οδικών αξόνων που διατρέχουν την Περιφέρεια (Εγνατία-Ιονία οδός) με συμπληρωματικούς οδικούς άξονες που θα συνδέουν τους αυτοκινητοδρόμους με τουριστικά θέρετρα (παράκτιο μέτωπο Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, περιοχή αρχαίας Νικόπολης, Κόνιτσα, Ζαγοριοχώρια, Τζουμέρκα κλπ). Μέχρι τώρα, εξάλλου, η τουριστική δυναμική της Ηπείρου, βασίζεται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες επαγγελματικών φορέων (ενώσεις ξενοδόχων, επιμελητήρια) και λιγότερο στην επεξεργασμένη τουριστική στρατηγική προβολής της Ηπείρου, με την ενεργό και συστηματική συμμετοχή και ενασχόληση υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για ένα κενό, μία έλλειψη που την εποχή της ταχύτητας και της προσαρμοστικής ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να αναπληρωθεί εναργώς και άμεσα.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Πρέπει να αναπτυχθούν και να προωθηθούν οι λεγόμενες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός και πολιτιστικός τουρισμός κλπ, αφού υπάρχουν δεκάδες χώροι-αξιοθέατα αρχαιολογικού, ιστορικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος και μεγάλης αξίας σε όλους τους νομκούς της Ηπείρου, που μπορούν με την κατάλληλη προβολή να καταστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα πόλοι έλξης τουριστών, εντός κι εκτός Ελλάδας. (Περιπτωσιολογικά, μπορούμε να αναφέρουμε πως ο νομός Πρεβέζης δέχθηκε πέρυσι 600.000 τουρίστες, με την πρώτη διεθνή τουριστική πτήση να πραγματοποιείται φέτος στις 31 Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου).

Περιβάλλον

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για το Περιβάλλον.

Διασφάλιση Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο τομέας του περιβάλλοντος κατέχει εξέχουσα θέση, στις προγραμματικές προτεραιότητες του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον». Πρώτο μας μέλημα η διασφάλιση της προστασίας του και «Θωράκισής» του, με την συνδεδεμένη άρρηκτα προάσπιση και διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των Ηπειρωτών. Οι περιοχές Natura, από τη Βασιλίτσα και το Ζαγόρι, τον Γορμό και τη Μερόπη Πωγωνίου, την παράκτια ζώνη από την Πάργα μέχρι τον Άγιο Θωμά, την Αμβρακία, τα Αθαμανικά όρη, την κοιλάδα του Αχελώου και τη λίμνη των Ιωαννίνων. Ειδικότερα οι φορείς διαχείρισης Βίκου-Αώου και Πίνδου, Αχέροντα-εκβολών Καλαμά, Τζουμέρκων-Περιστερίου, Αράχθου, το οικοσύστημα των υγρότοπων του Αμβρακικού, και βέβαια, ο φορέας Διαχείρισης της Παμβώτιδας λίμνης.

Προώθηση της ψήφισης από τη Βουλή του Προεδρικού Διατάγματος, σύστασης φορέα διαχείρισης, της λίμνης των Ιωαννίνων

Όσον αφορά την Παμβώτιδα και το υπό κατάρτιση Προεδρικό Διάταγμα για τη σύσταση φορέα διαχείρισης της λίμνης των Ιωαννίνων, προτεραιότητα για τον συνδυασμό μας είναι, η προώθηση της ψήφισης από τη Βουλή του εν λόγω Π.Δ με τον σαφή και περιβαλλοντικά οριοθετημένο τρόπο καθορισμού, λεπτομερώς και χωρίς «γκρίζες ζώνες» και κανένα περιθώριο παρερμηνειών, της υδάτινης, χερσαίας, και γενικότερης, συνολικά, περιοχής της λίμνης, ώς Περιφερειακό Πάρκο με αυστηρά καθορισμένους όρους χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, εντός του οικοσυστήματος αλλά και στις περιοχές που γειτνιάζουν με αυτό, περιμετρικά. Πρέπει να δοθεί, να διεκδικηθεί ουσιαστικός, παρεμβατικός ρόλος στην Περιφέρεια στην εν λόγω διαδικασία, ώς άμεσα ενδιαφερόμενου φορέα. Σκοπός του Π.Δ να είναι η έργοις προστασία και διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, με γνώμονα της αειφορική διαχείριση και την αποκατάσταση της ευρύτερης υδάτινης και χερσαίας περιοχής. Έτσι θα διασφαλισθεί η βιολογική, οικολογική, φυτογεωγραφική προστασία του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, καθώς και ο ικανοποιητικός βαθμός διατήρησης των οικολογικών λειτουργιών των ειδών και των  επιμέρους οικοτόπων , και εν γένει η αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με το φυσικό τους περιβάλλον.

Οδικοί άξονες – Οδικό δίκτυο

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για τους Οδικούς Άξονες – Οδικό δίκτυο.

Σύνδεση με τα τοπικά αστικά και ημιαστικά κέντρα

Η Ήπειρος υπήρξε για δεκαετίες αποκλεισμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω της μη κατασκευής μεγάλων, εθνικής κλίμακας οδικών αξόνων. Ο ιδιότυπος αυτός αποκλεισμός άρθηκε με την κατασκευή και παράδοση σε χρήση πρώτα της Εγνατίας οδού και πρόσφατα της Ιονίας οδού, που κατασκευάσθηκε μετά από αίτημα 50 χρόνων για να βγάλει από το συγκοινωνιακό «απαρτχάιντ» την Ήπειρο, ως ισότιμη διοικητική Περιφέρεια του ελληνικού κράτους. Όμως παρόλη τη σπουδαιότητα και τη χρηστική αξία έργων τέτοιας κλίμακας, ελλείψεις, παραλείψεις και ατέλειες στην ολοκληρωμένη κατασκευαστική λειτουργικότητα παρατηρούνται και πάλι. Οι κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι έχουν μειωμένη απόδοση ως προς το συγκοινωνακό και μεταφορικό «φορτίο» που μπορούν να εξυπηρετήσουν, όταν δεν έχουν σύνδεση με τα τοπικά αστικά και ημιαστικά κέντρα, με παράπλευρο οδικό δίκτυο, εν είδει τοπικού οδικού δικτύου. Τόσο η Εγνατία όσο και η Ιονία οδός σχεδιάστηκαν χωρίς τις απαραίτητες συνδέσεις με αρκετές πόλεις και κωμοπόλεις, όπως και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται στον μέγιστο βαθμό οι τοπικές κοινωνίες και κατ’ επέκταση η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητας των νομών από τους οποίους διέρχονται. 

Σύνδεση Ιονίας Οδού με τον συνοριακό, τελωνειακό σταθμό της Κακκαβιάς και σύνδεση Εγνατίας Οδού με τον αντίστοιχο συνοριακό σταθμό, στο Μαυρομάτι της Θεσπρωτίας.

Για να καταστεί η Ήπειρος διαμετακομιστικό, μεταφορικό κέντρο των Δυτικών Βαλκανίων, πρέπει να συνδεθεί τόσο η Ιονία οδός με τον συνοριακό, τελωνειακό σταθμό της Κακκαβιάς, στον νομό Ιωαννίνων, όσο και η Εγνατία οδός με τον αντίστοιχο συνοριακό σταθμό, στο Μαυρομάτι της Θεσπρωτίας. Και οι δύο αυτές συνδέσεις των μεγάλων οδικών αξόνων με την Αλβανία, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, εφόσον ξεκινήσουν, οψέποτε συμβεί, οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε, λοιπόν, τον επανασχεδιασμό τόσο των προαναφερόμενων εξόδων-εισόδων, συνδέσεων, όσο και τον επανασχεδιασμό του εσωτερικού, τοπικού δικτύου ώστε οι περιοχές της Ηπείρου (π.χ στον νομό Ιωαννίνων, Κόνιτσα, Μέτσοβο, Πράμαντα, Πωγώνι κλπ) να βρίσκονται πιο κοντά και να εποικοινωνούν οι κάτοικοί τους ευκολότερα και η τοπική οικονομία να επωφελείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό από άρτια σχεδιασμένα οδικά δίκτυα.

Υποδομές

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για τις Υποδομές.

Ουσιαστική λειτουργία και επέκταση των βιομηχανικών πάρκων σε όλους τους νομούς της Ηπείρου

Βασικός παράγοντας ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης μίας περιοχής, είναι οι υποδομές της, πόσω μάλλον εκείνες οι οποίες συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σε μία περιοχή που μαστίζεται από τη χαμηλή απασχόληση και την υψηλή ανεργία. Πρώτιστος στόχος και σαφής επιδίωξη της παράταξης «Ήπειρος Όλον» είναι η ουσιαστική λειτουργία και επέκταση των βιομηχανικών πάρκων σε όλους τους νομούς της Ηπείρου. Είναι άμεση ανάγκη η ουσιαστική ενεργοποίησή τους, αφού είτε υπολειτουργούν, όπω συμβαίνει στον νομό Ιωαννίνων, είτε υφίστανται τυπικά χωρίς επιχειρήσεις και εταιρίες να τις «επανδρώνουν», όπως συμβαίνει στις ΒΙΟ.ΠΑ-ΒΙΟ.ΠΕ της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας, είτε, λόγω και τοπικών αντιδράσεων δεν έχουν καν χωροθετηθεί, όπως γίνεται στον νομό Άρτας. 

Ενίσχυση, με υγιείς κανόνες και διαφανές, ρυθμιστικό, θεσμικό πλαίσιο της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας

Ρόλος και ευθύνη της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση, πάντα με υγιείς κανόνες και διαφανές, ρυθμιστικό, θεσμικό πλαίσιο της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, που είναι ο πλέον αποδοτικός και αποτελεσματικός τρόπος για να μεγαλώσει η αγορά εργασίας, η απασχόληση και το παραγόμενο προïόν της οικονομίας στην Ήπειρο.

Δημιουργία σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο υπό επέκταση λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Μεγάλη σημασία αποδίδουμε και στη δημιουργία σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο υπό επέκταση λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Όταν υλοποιηθεί η πρώτη φάση της επέκτασης του λιμένα, με την επέκταση των χρήσεών του και την προσθήκη της εμπορευματικής λειτουργίας, θα χρειαστεί η δημιουργία χώρου που θα λειτουργεί ως κέντρο υπηρεσιών logistics, που είναι όχι απλώς συμπληρωματικές, αλλά απαραίτητες για κάθε transit, διαμετακομιστικό σταθμό εμπορίου. Έτσι η Ηγουμενίτσα μέσω του λιμανιού της θα καταστεί κόμβος και πύλη μεταφοράς εμπορευμάτων προς και από την Ιταλία και γενικότερα προς τη δυτική Ευρώπη.

Λειτουργία της υπό ολοκλήρωση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Κομβικής σημασίας για την Ήπειρο, είναι, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειοφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη η λειτουργία της υπό ολοκλήρωση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Ηπείρου, στον νομό Ιωαννίνων, στην περιοχή Αγία Αναστασία του Δήμου Δωδώνης, με τη μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των γνωστών και ως ΣΔΙΤ, και είναι η πρώτη του είδους της Πανελλαδικά! Το εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με όρους αγοράς διεκδικώντας την συμβολή της στην αναβάθμιση της περιβαλλοντικής υπόθεσης της Ηπείρου και το οικονομικά βιώσιμο της λειτουργίας του.
Το έργο θα επεξεργάζεται σε ετήσια βάση 105 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), θα ανακυκλώνει τουλάχιστον 17.000 τόνους χρήσιμων υλικών και θα παράγει πράσινη ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.
Το Έργο λύνει οριστικά, τουλάχιστον για τα επόμενα  27 χρόνια, τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Συμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, δημιουργεί 200 νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής, 90 νέες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή λειτουργία και μεγάλο αριθμό παράλληλων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, κλπ).

Υγεία

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για την Υγεία.

Πρόσβαση στα νοσοκομεία όλοι οι πολίτες

Η υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό και αναπτυξιακό εργαλείο, ευθύνη να παρέχεται σε όλους τους πολίτες. Επιδιώκουμε στην κρίση, να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία όλοι οι πολίτες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ένας υγειονομικός χάρτης θα καθορίσει τον χαρακτήρα και το είδος των μονάδων σε τόπο και χρόνο.

Επαναφορά της Υγειονομικής Περιφέρειας Υγείας (ΥΠΕ)

Επιδιώκουμε την επανασύσταση της ΥΠΕ Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα στα πλαίσια του νέου Υγειονομικού χάρτη της χώρας  με το σπάσιμο της μεγάλης  6ης ΥΠΕ , η επόπτευση  και διοίκηση της  από την Πάτρα στην πράξη είναι δύσκολη και δημιούργησε πολλά προβλήματα αντί να λύσει. 

Mεταρρύθμιση του ΕΣΥ για να στοχεύει όχι μόνο σε περίθαλψη αλλά και στην πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας

Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να μετατραπεί το σύστημα ασθένειας σε σύστημα υγείας. Προτείνουμε μεταρρύθμιση του ΕΣΥ για να στοχεύει όχι μόνο σε περίθαλψη, αλλά και στην πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Παροχή υπηρεσιών Υγείας σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της Περιφέρειάς μας

Πρωτοβάθμια περίθαλψη στην περιφέρεια παρέχεται κυρίως από τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, το κέντρο υγείας αναφοράς, (πρώην ΙΚΑ), και τα σημερινά ΤΟΜΥ (δεν αναφερόμαστε σε κατάργησή τους, για ευνόητους λόγους).

Η κατάσταση στα κέντρα υγείας είναι απελπιστική, βρίσκονται σε συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης,  παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε οργάνωση, όπως και στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας. Επιδιώκουμε τη λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερων κέντρων υγείας, όπως προβλέπονται από από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της  περιφέρειάς μας.

Στηρίζουμε τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού και την προώθηση της ηλεκτρονικής κάρτας Υγείας

Στηρίζουμε τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού και την προώθηση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Επίσης στηρίζουμε την ύπαρξη πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας στα αστικά κέντρα, με τη μορφή πολυδυνάμων ιατρείων, κάτι που συβάλλει τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αποσυμφόρηση νοσοκομείων.

Συγκρότηση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος

Στηρίζουμε την συγκρότηση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος, για πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και διασύνδεση με τα νοσοκομεία. Η σημερινή κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική, αφού υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, έλλειψη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με δραματικά μειωμένους προϋπολογισμούς, άναρχη ανάπτυξη λόγω απουσίας Υγειονομικού χάρτη.

Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Τα Περιφερειακά νοσοκομεία αποτελούν μονάδες σε τουριστικές περιοχές μαζί με τα κέντρα υγείας και το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ Ηγουμενίτσας) και έχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Ιδιαίτερα για την Πρέβεζα όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα,  υποστηρίζουμε ως Ήπειρος όλον την αναγκαιότητα κατασκευής νέου σύγχρονου  Νοσοκομείου. Υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, ώστε να μην αναγκάζονται οι πολίτες να προσέρχονται-προσφεύγουν σε απομακρυσμένες μονάδες. Προτείνουμε σωστή διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων. Όσον αφορά τη Δημόσια Υγεία, δε διανοείται Περιφερειακός Σχεδιασμός Υγείας, χωρίς την έμπρακτη ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας με επόπτες και με προγράμματα δημόσιας υγείας (εμβολιασμοί).

Ανάπτυξη και ενίσχυση του ΕΚΑΒ και μείωση εισφορών ασφαλισμένων για φάρμακα

Προτείνουμε την ανάπτυξη και ενίσχυση του ΕΚΑΒ, με κινητές μονάδες αλλά και επιπλέον προσωπικό. Όσον αφορά τα φάρμακα θεωρούμε απαράδεκτο να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι τεράστιες εισφορές για τη φαρμακευτική τους περίθαλψη.

Αγροτική πολιτική – Πρωτογενής τομέας

Όλες οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον» για την Αγροτική πολιτική – Πρωτογενής τομέας.

Δημιουργία ΚΕΠ για αγρότες

Δημιουργία ΚΕΠ για αγρότες στην Περιφέρεια Ηπείρου για την πλήρη ενημέρωση για προγράμματα επιδοτήσεων τουπρωτογενούς τομέα, για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση ως προς τα κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων της αγροτικής παραγωγής στην περιφέρεια Ηπείρου. 

Εκπαίδευση των νέων αγροτών στις νεότερες αγροτικές τεχνολογίες

Συνδρομή της επιστήμης της γεωπονίας και της γεωργίας ώστε να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων αγροτών στις νεότερες αγροτικές τεχνολογίες, για τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα στην γεωργική παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων και κτηνοτροφικών προϊόντων, τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.

Ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικής παραγωγής

Ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικής παραγωγής. Πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση και στην καινοτομία, για να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα (βελτιστοποίηση παραγωγής ταυτόχρονα με προστασία του περιβάλλοντος).

Ενίσχυση των γαλακτοκομικών προϊόντων

Ενίσχυση των γαλακτοκομικών προϊόντων (της γαλακτοκομικής παραγωγής της  ομώνυμης σχολής), ενίσχυση των ομάδων παραγωγών, με έμφαση στον συνεργατισμό με συνέπεια θετική την καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα των συνεταιρισμών και την επίτευξη καλύτερης τιμής παραγωγού για το παραγόμενο προϊόν.

Αξιοποίηση των προγραμμάτων ERASMUS

Αξιοποίηση των προγραμμάτων ERASMUS για να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών.

Συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πτηνοτροφίας

Συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πτηνοτροφίας, που είναι το 70% της πτηνοτροφίας πανελλαδικά, και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ΑΕΠ της περιοχής. Ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα του κλάδου. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την χρήση της παραγόμενης βιομάζας από τις κτηνοτροφικές μονάδες της Ηπείρου, για ενεργειακή εξοικονόμηση, ήπιες μορφές ενέργειας και καλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα στην Περιφέρειά μας.

Ψηφιακή αγροτική παραγωγή

Σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ΤΕΙ Γεωπονίας, μέσω ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων, με την παραγωγή ποιοτικών, ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων, που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω της γεωμορφολογίας της Ηπείρου. Ηπειρωτικό καλάθι προϊόντων που θα μπορούσαν να διατεθούν μέσω τουριστικής προβολής τους. Ηπειρωτικό πρωϊνό, μέσω της προώθησης της ηπειρωτικής διατροφής και των προϊόντων του αγροτικού τομέα, με αξιολογικό κριτήριο στις διαδικασίες πιστοποίησης στην παραγωγική διαδικασία.

Ενίσχυση των αμπελουργικών ζωνών

Ενίσχυση των αμπελουργικών ζωνών, επέκτασή τους, προβολή των τοπικών κρασιών μέσα από διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκθέσεις. Επίσης, προτείνουμε συνεργασία με τα οινοποιεία της περιοχής για την προβολή τους και αμπελουργικές άδειες για νέες καλλιέργειες οίνου.

Πιστοποίηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τοπικού χαρακτήρα για να προωθηθούν στην αγροτική αγορά, μέσω πιστοποίησης και προώθηση των εξαγωγών τους και μέσω της εξασφάλισης στις διαδικασίες πιστοποίησης («έξυπνα χωριά»-ιδιαίτερα τοπικά, αγροτικά προϊόντα).

Αιγοπροβατοτροφία - Ενίσχυση της μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορικής προώθησης των κτηνοτροφικών προϊόντων

Αιγοπροβατοτροφία: Ενίσχυση της μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορικής προώθησης των κτηνοτροφικών προϊόντων, ούτως ώστε να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να αποφέρουν μεγαλύτερα έσοδα στην Ηπειρωτική οικονομία. Αυτά προϋποθέτουν την ύπαρξη οργανωμένων δικτύων (ομάδες παραγωγών, δίκτυα, συνεταιρισμοί για καλύτερη προώθηση). Προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης.

Αγροτουρισμός - Κατανάλωση τοπικών προϊόντων

Ηπειρωτική συνείδηση για την τουριστική προβολή και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής όπως και των αξιοθεάτων της, σε συνδυασμό με την προώθηση και ανάδειξη των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων. Αγροτουριστικά καταλύματα επισκέψιμα για να μπορούν οι επισκέπτες να έχει ίδια εμπειρία της διαδικασίας παραγωγής των τοπικών προϊόντων.

Οικοτεχνία

Για ιδιοπαραγωγή, με καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία.

" Ολότητα - Ισότητα - Συνεργασία "

Στηρίζοντας ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Στηρίζουμε τον τόπο μας!